Liên hệ

  • Phân hiệu Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Phú Vang, Phú Thượng
  • Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0234. 6296868
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp trường Đợt 2/2018

Vừa qua, Hội đồng khoa học Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tiến hành họp xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Trường đợt 2/2018. Trong tổng số 16 đề tài khoa học đăng ký trong năm 2018, đợt 1 có 04 thuyết minh đề tài được triển khai họp xét duyệt. Đợt 2 có 12 thuyết minh. Danh sách 12 thuyết minh đề tài khoa học họp xét duyệt đợt 2/2018 như sau:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệmđề tài

Thư kíđề tài

1

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp việc ứng dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm trong dạy và học ngoại ngữ tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

ThS. Võ Ngọc Ánh,

ThS. Phạm Thị Tuyết Quỳnh

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

2

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ giáo dục và lòng trung thành của sinh viên tại Trường Đại học Tài chính-Kế toán

ThS. Nguyễn Thị Như Mai,

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Vân

ThS. Võ Thị Trương Tâm

3

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán Nhà nước thông qua việc xây dựng Bộ Tài liệu thực hành Kế toán ngân sách và Tài chính xã

ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân,

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS. Đặng Quốc Hương

4

Nghiên cứu thanh khoản qua các chỉ số truyền thống và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt: Một trường hợp nghiên cứu ở các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ThS. Nguyễn Phương Hà,

SV. Lê Ngọc Bảo Trâm

ThS. Lê Nguyễn Nguyên Nguyên

5

Xây dựng website sàn giao dịch chứng khoán ảo tại Trường Đại học Tài chính-Kế toán

ThS. Huỳnh Thị Thùy Dương,

ThS. Nguyễn Hữu Quỳnh Như

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hảo

6

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vữnghuyện đảo Lý Sơn

ThS. Trần Thị Trương,

ThS. Nguyễn Thị Hương Sen

 

ThS. Lê Thị Tuyết Dung

7

Nâng cao năng lực tổ chức công tác kế toán ởdoanh nghiệp nhỏ và vừathuộc lĩnh vực xuất - nhập khẩu cho sinh viên ngành kế toán củaTrường Đại học Tài chính - Kế toán

ThS. Tạ Thị Ngọc Thạch

ThS. Phạm Thị Quyên

8

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm,

ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi

ThS. Nguyễn Thị Thủy Hưởng

9

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi vận dụng phương pháp “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong giải quyết vấn đề biển đảo giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền,

ThS. Đoàn Thị Duyên

ThS. Trần Thị Bích Liên

10

Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãi

TS. Lê Xuân Lãm,

ThS. Võ Thị Thu Diệu

ThS. Võ Thị Trương Tâm

11

Tính chất Viability của bao hàm thức

vi phân và ứng dụng

ThS. Nguyễn Hoàng Trúc

ThS. Nguyễn Tấn Bình

12

Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp sản xuất và thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

ThS. Nguyễn Hoàng Nguyên,

ThS. Đỗ Cao Thị Ngạn Triều

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Một số hình ảnh của các buổi Họp xét duyệt Thuyết minh đề tài khoa học đợt 2/2018
 Quỳnh Anh.

  • Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế
  • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0234.6296868
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh