Liên hệ

  • Phân hiệu Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Phú Vang, Phú Thượng
  • Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0234. 6296868
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho các đơn vị

Tiếp nối sự thành công các lớp tập huấn Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018 do Bộ Tài chính ban hành, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán tiếp tục phối hợp với các đơn vị sau tổ chức các lớp tập huấn:

Ngày 26, 27, 28/2: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk tập huấn cho 120 học viên là các chủ tài khoản và kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện;

Ngày 1 và 2/3: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk tập huấn cho 120 học viên là chủ tài khoản và kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện;

Ngày 13, 14/3: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Mil tập huấn cho hơn 90 học viên là các chủ tài khoản và kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện;

Từ ngày 15 đến ngày 23/3: Phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông tập huấn cho hơn 1100 học viên chia làm 7 lớp là các chủ tài khoản, kế toán trưởng và kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở;

Ngày 5 và 6/2: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Bồng tập huấn cho 120 học viên là kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Phòng;

 

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:Nguồn tin: Quỳnh Anh

  • Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế
  • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0234.6296868
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh