Liên hệ

  • Phân hiệu Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Phú Vang, Phú Thượng
  • Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0234. 6296868
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Huyền bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Marketing

   Ngày 17/6 vừa qua, tại Trường Đại học Nguyên Trí (Yuan Ze University), Đào Viên, Đài Loan, NCS. Nguyễn Thị Lệ Huyền (Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Marketing với tên đề tài  "Sustainable tourism development for small islands in Vietnam: A social exchange perspective" (Tạm dịch: Phát triển du lịch bền vững cho các hòn đảo nhỏ ở Việt Nam: Một quan điểm trao đổi xã hội) dưới sự hướng dẫn của PGS1. TS. Lan-Lung, Chiang - Giảng viên Khoa Quản lý, Trường Đại học Nguyên Trí, Đài Loan.


Tác giả đề tài "Sustainable tourism development for small islands in Vietnam: A social exchange perspective"

   Luận án Tiến sĩ của Nguyễn Thị Lệ Huyền kiểm tra ảnh hưởng trực tiếp nhận thức của cư dân địa phương về phát triển du lịch bền vững ở ba hòn đảo nhỏ ở miền Trung Việt Nam lên sự hài lòng của họ về chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, tác giả muốn kiểm tra chất lượng cuộc sống như là biến trung gian trong mối quan hệ giữa nhận thức của cư dân địa phương và sự ủng hộ của họ đối với việc phát triển du lịch bền vững. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra những đề xuất cho chính quyền địa phương của ba hòn đảo nhỏ ở miền Trung Việt Nam để phát triển du lịch bền vững.


NCS Nguyễn Thị Lệ Huyền bảo vệ trước Hội đồng

   Việc NCS. Nguyễn Thị Lệ Huyền bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường, là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Quỳnh Anh.

  • Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế
  • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0234.6296868
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh