Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Giới thiệu

https://www.youtube.com/embed/rTsOz9omS3s

Trường Đại học Tài chính Kế toán là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Tài chính nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - tiền tệ, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, tiếng Anh, luật kinh tế; thực hiện nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và phạm vi cả nước nói chung.

In
2983 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả