Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp trong HKI 2021-2022 tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế

25/08/2021

Căn cứ số lượng sinh viên đã đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo danh sách các học phần đủ điều kiện mở lớp tại Phân...
12

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả