Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Lịch học học kì 2, năm học 2022 - 2023

1. Lịch học tại cơ sở chính Quảng ngãi.

2. Lịch học tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế.

In
315 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả