Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ phụ năm học 2021-2022 và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp

In
292 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả