Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế

In
709 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả