Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Thông báo tổ chức thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 08 đại học chính quy và khóa 10 liên thông đại học hệ chính quy, năm học 2022-2023

Xem Bảng phân công giảng viên tư vấn kiến tập tại đây.

In
926 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả