Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 do TS. Phạm Sỹ Hùng - Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài “Giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Duyên là giảng viên kiêm nhiệm Phòng Công tác Sinh viên làm chủ nhiệm, TS. Nguyễn Thị Lệ Huyền làm thư ký cùng sự tham gia của các thành viên: TS. Nguyễn Thị Lệ Huyền (giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh), ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh (giảng viên kiêm nhiệm Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế), ThS. Đặng Duy Thanh Hương và ThS. Nguyễn Thị Tường Vi (giảng viên Khoa Luật kinh tế).

Đại diện nhóm tác giả, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Duyên trình bày tóm tắt kết quả đề tài

Đề tài được thực hiện với mục tiêu hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán giai đoạn 2015 - 2020; từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán trong thời gian tới. Việc nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Trường Đại học Tài chính - Kế toán nhằm đưa ra những giải pháp thúc đẩy hoạt động công bố quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Tài chính - Kế toán, khẳng định vai trò của một trường đại học trọng điểm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nhóm tác giả thực hiện đề tài

Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Tốt.

Hội đồng và nhóm tác giả

Quỳnh Anh.

In
2384 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả