Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Nguyên Dung bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ

     Ngày 17/12 vừa qua, tại Học viện Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NCS. Nguyễn Lê Nguyên Dung (Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ với tên đề tài Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển khu vực Nam Trung Bộdưới sự hướng dẫn của NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng (Trường Đại học Hòa Bình) và TS. Tống Thiện Phước (Trường Đại học Tài chính - Kế toán)


Đại diện Trường Đại học Tài chính - Kế toán tặng hoa chúc mừng

      Về mặt lý luận, luận án đã hệ thống hoá khung lý thuyết về kinh tế biển và vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển. Luận án phân tích chi tiết từ khái niệm, đặc điểm, vai trò  của các vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển; tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển. Ngoài ra, luận án đã phân tích kinh nghiệm về vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển của một số nước phát triển mạnh về kinh tế biển, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

       Về mặt thực tiễn, với nguồn tư liệu phong phú, minh bạch, luận án đã minh chứng, góp phần làm sáng tỏ thêm thực trạng về vốn đầu tư, nhu cầu của vốn đầu tư đối với phát triển kinh tế biển khu vực Nam Trung bộ giai đoạn 2015 - 2019. Ngoài ra, trên cơ sở thực trạng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển khu vực Nam Trung bộ qua nguồn số liệu thứ cấp, kết hợp với kết quả điều tra khảo sát, lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển khu vực Nam Trung Bộ, luận án đã rút ra được những kết luận khách quan về kết quả đạt được, đặc biệt là phát hiện được nhiều hạn chế và nguyên nhân về vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển khu vực này. Cuối cùng, tác giả đã đề xuất được một hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển khu vực Nam Trung Bộ trong những năm tới. Các giải pháp đưa ra là có cơ sở khoa học, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và mang tính khả thi.


Tân Tiến sỹ Nguyễn Lê Nguyên Dung chụp hình lưu niệm cùng một số thành viên Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ, người hướng dẫn khoa học 1 và 2


Tân Tiến sỹ Nguyễn Lê Nguyên Dung chụp hình cùng người hướng dẫn khoa học 1, 2 và một số giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán


Tân Tiến sỹ Nguyễn Lê Nguyên Dung

      Việc NCS. Nguyễn Lê Nguyên Dung bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường, là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

(Quỳnh Anh)

In
2629 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả