Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

 

In
1414 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả