Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Danh sách Đề tài luận văn của Học viên cao học Khóa K2CH

STT Họ và tên học viên Tên đề tài Họ và tên người HD
1  Trần Thị Kim Ấn  Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi  PGS, TS. Đỗ Đức Minh
2  Đặng Lưu Quỳnh Anh  Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  TS. Hồ Hữu Tiến
3  Hoàng Đức Anh  Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng internet banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Huế  TS. Lê Xuân Lãm
4  Lê Văn Ban  Giải pháp phát triển huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi  TS. Tống Thiện Phước
5  Nguyễn Thị Minh Châu  Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Dung Quất  TS. Trần Văn Trí
6  Nguyễn Phạm Công  Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  TS. Phạm Hoài Nam
7  Huỳnh Tiến Đạt  Phân tích tình hình tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Quảng Ngãi  PGS, TS. Lâm Chí Dũng
8  Nguyễn Văn Dũng  Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  TS. Bùi Thị Yến Linh
9  Trần Ngọc Duy  Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  TS. Trần Tùng Lâm
10  Võ Thị Diễm Duyên  Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Dung Quất  TS. Tống Thiện Phước
11  Võ Thị Thu Hà  Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  TS. Bùi Phụ Anh
12  Nguyễn Vũ Ngân Hà  Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử trực tuyến của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Quảng Ngãi  TS. Hồ Hữu Tiến
13  Dương Thị Thanh Hải  Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm giáo dục quổc phòng và an ninh Đại học Huế  TS. Phạm Sỹ Hùng
14  Võ Thị Thúy Hằng  Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế  PGS, TS. Đô Đức Minh
15  Trương Xuân Hiền  Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Trung ương Huế  TS. Lê Văn Khâm
16  Lê Xuân Hiếu  Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi  TS. Tống Thiện Phước
17  Võ Duy Hưng  Nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi  TS. Lê Xuân Lãm
18  Nguyễn Đình Quốc Hưng  Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng  TS. Phạm Sỹ Hùng
19  Nguyễn Phương Khánh  Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Bình Sơn - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  PGS, TS. Đặng Văn Du
20  Hồ Đăng Khoa  Hoàn thiện công tác quản lý chi tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2  TS. Lê Văn Khâm
21  Nguyễn Trung Kiệt  Giải pháp tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Bình Sơn Quảng Ngãi  TS. Lê Văn Khâm
22  Hoàng Quốc Luật  Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện, tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  TS. Trần Tùng Lâm
23  Nguyễn Thị Thanh Nga  Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi  TS. Trần Văn Trí
24  Lê Thị Kim Ngọc  Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi  TS. Nguyễn Đình Dũng
25  Huỳnh Thị Nhị  Hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quãng Ngãi  TS. Phạm Hoài Nam
26  Trần Thị Tuyết Nhung  Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  TS. Bùi Phụ Anh
27  Nguyễn Thị Hồng Nhung  Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  PGS, TS. Đặng Văn Du
28  Nguyễn Lê Nam Phương  Tăng cường công tác quản lý Thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  PGS, TS. Đô Đức Minh
29  Trần Văn Minh Quân  Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  TS. Lê Xuân Lãm
30  Nguyễn Ngọc Quý  Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Trung ương Huế  TS. Phan Thanh Hoàn
31  Võ Thanh Quý  Huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  PGS, TS. Đặng Văn Du
32  Huỳnh Ngọc Sơn  Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách cấp huyện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  TS. Hồ Hữu Tiến
33  Dương Thị Anh Tài  Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị  TS. Phạm Sỹ Hùng
34  Trần Thị Thanh Tâm  Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách cấp xã qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi  PGS, TS. Đặng Văn Du
35  Phạm Xuân Tân  Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi  TS. Hồ Hữu Tiến
36  Trương Nhật Tân  Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế - Cơ sở 2  TS. Bùi Thị Yến Linh
37  Đinh Nhật Tân  Phát triển dịch vụ smart banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Dung Quất  PGS, TS. Đặng Văn Du
38  Dương Thị Minh Thảo  Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  PGS, TS. Đô Đức Minh
39  Nguyễn Phạm Nguyệt Thi  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet banking và Mobile banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  PGS, TS. Lâm Chí Dũng
40  Lê Thị Thủy Tiên  Phân tích các yểu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  PGS, TS. Đỗ Đức Minh
41  Đào Lê Thị Huyền Trang  Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi  TS. Trần Văn Trí
42  Nguyễn Thị Bích Tuy  Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Mộ Đức Quảng Ngãi  TS. Nguyễn Đình Dũng
43 Nguyễn Anh Vũ  Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Lý Sơn Quảng Ngãi  TS. Trần Tùng Lâm

 

In
527 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả