Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thi bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ

   Ngày 15/6 vừa qua, tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, NCS. Phạm Thị Thi (Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Luật Kinh tế với tên đề tài “Hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí (Trường Đại học Luật Hà Nội).


Chủ tịch Hội đồng tặng hoa chúc mừng Tân Tiến sỹ

     Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận của pháp luật về chế độ hưu trí và thực tiễn thực hiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam, luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về chế độ hưu trí: đưa ra khái niệm pháp luật về chế độ hưu trí; xác định vai trò và các nguyên tắc của pháp luật về chế độ hưu trí; xác định nội dung của pháp luật về chế độ hưu trí; nghiên cứu và phân tích các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về chế độ hưu trí. Luận án đánh giá một cách khách quan, có hệ thống thực trạng pháp luật Việt Nam về chế độ hưu trí; đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam. Luận án còn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong hệ thống quy định pháp luật cũng như việc tổ chức thực hiện pháp luật. Ngoài ra, luận án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực hiện pháp luật về chế độ hưu trí tại Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.


Tân Tiến sỹ chụp hình lưu niệm với thầy hướng dẫn khoa học

    Những kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, học tập và giảng dạy các vấn đề liên quan đến pháp luật về chế độ hưu trí nói riêng, pháp luật về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội nói chung.


Tân Tiến sỹ chụp ảnh lưu niệm cùng một số thành viên Hội đồng


TS. Nguyễn Ngọc Khánh, đại diện đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng Tân Tiến sỹ

    Việc NCS. Phạm Thị Thi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong Nhà trường, là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

           (Quỳnh Anh)

In
377 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả