Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Danh sách SV Khóa 08ĐH, 09ĐH, 10ĐH, 11ĐH, 10LTĐH, 11LTĐH được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I - năm học 2022-2023

17/04/2023

Tiền học bổng KKHT của SV sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của SV vào ngày 24/4/2023.

1234567

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả