Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

22/07/2021

Đề tài: “Giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán”
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế

16/07/2021

Trường ĐH Tài chính - Kế toán phối hợp, đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề: "Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân...
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế của Học viện Tài chính

16/07/2021

Chủ đề: "Phát triển kinh tế và Kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa"

Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới

13/04/2021

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho quần chúng...
123456

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả